Kvinnojouren

Kvinno- och tjejjouren i Umeå – Bokomslag, formgivning och textlayoutEtt spännande uppdrag fick jag av Umeås Kvinno- och tjejjour. En 200 sidor tjock bok med faktatexter, intervjuer och diskussioner kring hur utsatta kvinnor i samhället bör bemötas samt hur olika situationer kan hanteras. Ett informativt stöd till de som arbetar med utsatta kvinnor och barn inom t.ex olika Kvinno- och tjejjourer. Jag jag arbetade fram en grafisk form för boken, bearbetade och satte text och bilder samt illustrerade bokomslaget. Tidigare har jag även gjort deras logotyp och grafiska profil Nedan: Försättsblad, Innehållsförteckning, Kapitelstart och Intervjusida (klicka för större bild)