Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Vid ett par tillfällen har jag gjort uppdrag av olika slag åt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Bland annat har jag gjort några Illustrationer till artiklar i tidningen Status och minneskort.