Logotyper

En logotyp som väl återspeglar en verksamhets karaktär, innebär ofta en hel del förarbete i form av idétänk och handskissande. Slutligen omvandlas den bästa idén till en digital from som lätt kan användas i alla medier och storlekar.

 

Ett tag deltog jag ibland med en logotyp i tävlingar online. Det var en spännande erfarenhet och en utmaning att försöka tillmötesgå en annan estetik än den ganska avskalade många har i Sverige.